LEGO® SERIOUS PLAY®

Wat is het?

Lego Serious Play (LSP) is een innovatieve methode voor ontwikkeling van visie, strategie en innovaties op het niveau van zowel team als organisatie. LSP kan ook goed ingezet worden voor teambuilding, brainstormsessies of identiteitsontwikkeling. Elke deelnemer brengt met behulp van lego zijn kennis of mening in, waardoor het proces wordt gedragen door de groep. Implementatie gaat soepeler, communicatie en reflectie worden bevorderd.
Serieus spelen is niet alleen ‘serious fun’ maar ook bewezen effectief. LEGO® SERIOUS PLAY® is midden jaren 90 ontstaan en gebaseerd op recente kennis over systeemdenken, neurowetenschap en strategisch management. De methode is ontwikkeld met behulp van het constructionisme en de FLOW theorie.


Binnen een Lego Serious Play workshop vindt een opbouw plaats naar het doel van de bijeenkomst in meerdere rondes. Elke ronde bestaat uit: een uitdagende vraag- bouwen- delen-reflecteren. De facilitator stelt de vraag en elke deelnemer gaat deze beantwoorden door het bouwen van een individueel model. Ieder vertelt zijn verhaal over zijn model. De anderen mogen verhelderende vragen stellen. Afsluitend aan de ronde reflecteert de groep op de opbrengst en worden inzichten gedeeld. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst kan er toegewerkt worden naar een gezamenlijk bouwwerk.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Wanneer Lego Serious Play inzetten?

• Ingewikkelde onderwerpen concreet en zichtbaar maken
• Als er meer dan 1 antwoord mogelijk is op de hoofdvraag
• Elke deelnemer is 100% betrokken bij het eindresultaat
• Het resultaat wordt gedragen door alle deelnemers
• Door storytelling en het gebruik van metaforen begrijpen de deelnemers elkaar beter
• Delen van alle aanwezige kennis en ervaring
• Het belangrijk is dat besluiten worden gedragen door de groep
• Tijd effectief besteden
• Op originele en innovatieve wijze een onderwerp aanpakken

ContactContact